Terms & Conditions PDF Print E-mail

UGOVOR O POSREDOVANJU

 

Posrednik: agencija za nekretnine

Prodavatelj: vlasnik nekretnine

Kupac: kupac nekretnine 

 

Članak 1.

 

Prodavatelj je ovlastio Posrednika da ga dovede u vezu s trećom osobom, odnosno s kupcem poradi zaključenja pravnog posla prodaje slijedeće nekretnine: _____________

 

Članak 2.

 

Posrednik se obvezuje,  isplatom provizije, osim izvršenog akta posredovanja kod provjere zemljišnoknjižnog stanja i prava vlasništva, posredovati pri svakoj isplati kupoprodajne cijene ili dijela cijene, uz izradu popratnih dokumenata.

 

Članak  3.

 

Prodavatelj se obvezuje potpisom ovog Ugovora, u slučaju prodaje nekretnine iz Članka 1. istoga, kupcu (ili članu njegove obitelji ili osobi u čije je ime razgledalo nekretninu), kojega je doveo s njim u vezu posrednik, isplatiti posredniku agencijsku uslugu posredovanja:

    a) proviziju u iznosu od 3% (minimalna provizija 6.000,00 kn) ili 

    b) nadogradnja sa slobodno ugovorenom visinom cijene

Prodavatelj se obvezuje isplatiti agenciji cjelokupni iznos provizije pri prvom pravnom aktu kojeg zaključi s kupcem (predugovor ili kupoprodajni ugovor), te obavijesti posrednika odmah o svakoj promjeni cijene ili prodaji iste iz članka 1. u suprotnom posrednik može potraživati nadoknadu mogućih troškova.

 

Članak 4.

 

Prodavatelj se obvezuje posredniku dati na uvid svu dokumentaciju predmetne nekretnine, kojom dokazuje pravo vlasništva i neopterećenost nekretnine, a Opisni list nekretnine je sastavni dio ovog Ugovora kojeg prodavatelj ovjerava svojim potpisom.

 

Članak 5.

 

U slučaju da prodavatelj zaključi kupoprodajni Ugovor, odnosno proda nekretninu kupcu (ili članu njegove obitelji ili osobi u čije je ime nekretnina razgledana), kojeg je s njim u vezu doveo posrednik, a da o tome ne obavijesti istog, bez obzira na razloge koji su do toga doveli, potpisom ovog ugovora, prodavatelj se obvezuje isplatiti iznos provizije.

 

Članak 6.

 

Kupac se obvezuje u slučaju kupnje navedenih nekretnina, isplatiti agencijsku uslugu posredovanja u iznosu od 2% od ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine i to pri prvom pravnom aktu (predugovoru ili kupoprodajnom ugovoru).

 

Kupac svojim potpisom jamči da navedene nekretnine prvi put razgledava u prisustvu posrednika agencije Jadran Immobilie te da činjenice koje je saznao a tiču se navedenih nekrenina neće iznositi u javnosti, kako bi se s njima mogle koristiti treće osobe.

 

U slučaju da kupac ili članovi njegove obitelji ili osoba u čije ime je nekretnina razgledana zaključi kupoprodajni ugovor, odnosno kupi nekreninu, a da o tome ne obavijesti posrednika, be obzira na razloge koji su do toga doveli, potpisom ovog Zapisnika kupac se obvezuje isplatiti dvostruki iznos provizije, odnosno 4% od ugovorene kupoprodajne cijene.